Dalat Hasfarm

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: ₫0

call us now

(+84) 28 38 333 000

delivery time

7.00 am - 7.00 pm

Xuân Sum Vầy_2

Regular Price: ₫650,000 Special Price ₫552,500
Sản phẩm bao gồm: - Chậu Tulip - 15 cành- Lá trang trí- Chậu sứ trắng tròn - 1 chậu *Lưu ý: Sản phẩm khi..

Pink Hydrangea

Regular Price: ₫1,300,000 Special Price ₫1,105,000
Content: Pot Hydrangea - 6 pots Pot Hedera mini - 2 pots Material Height: 1.1m

Best Sellers